پیندکرووکس / Pinnedcrooks

شبکه های اجتماعی پیندکرووکس را دنبال کنید:

بیوگرافی:


  • جمع امتیازات 0.00 ( از 0 نظر ):

پیندکرووکس یک گروه ایندی راک که فعالیتشو از سال 1395 در شهر مشهد آغاز کرده و متشکل از 4 عضو اصلیست.