روند /

شبکه های اجتماعی روند را دنبال کنید:

بیوگرافی:


  • جمع امتیازات 0.00 ( از 0 نظر ):

روند در سال 96 توسط آرش ضرابی، امیرحسین جهانی، امیرحسین تقوی و محمدجواد فرشیم تشکیل شد. روند تلاشی است در جهت زندگی از طریق صداها و تصاویر. در حال حاضر فرشیم و جهانی در کنار رضا امیدواری، میلاد رحیمی و احسان محمدی صداها و تقوی تصاویر را تولید می کنند.